We zijn open

“Wees de verandering die je in de wereld wilt zien”

– Mahatma Gandhi –

Stichting Fair Back Kringloop is een niet gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en bieden mensen een opstap naar reguliere arbeid. Naast vrijwilligers zijn mensen met een participatiebaan, mensen met een persoons- gebonden budget (PGB) en MBO stagiaires werkzaam bij ons. Stichting Fair Back Kringloop is in 2007 opgericht.

Deze wijsheid van Mahatma Gandhi vormt de inspiratie van Fair Back.

In onze naam ligt een positieve gedachte verscholen. Letterlijk vertaald betekent Fair Back: “eerlijk terug”…

Naar bijvoorbeeld: je kinderen, levenspartner, familie, vrienden,medemens, de natuur, het milieu, de wereld etc..

Vandaar onze missie:

Mensen enthousiasmeren tot actieve deelname, participatie, aan een duurzame wereld.

Visie:

Een duurzame wereld nastreven voor onze huidige en toekomstige generaties heeft wellicht iets nobels maar is tegelijkertijd een noodzaak!

Fair Back beschouwt het als vanzelfsprekend een steentje bij te kunnen dragen.

Fair back

Goede Doelen

lees ook...

Over ons

Onze moederorganisatie Stichting Fair Back Foundation is in 2002 opgericht en sinds die tijd ondersteunt zij projecten die bijdragen aan de economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kleine ondernemers in Afrika.

Goede Doelen

De Kringloopwinkel zamelt zoveel mogelijk herbruikbare goederen in. Door het hergebruik van goederen te stimuleren helpen we mee de afvalstroom te verminderen.

Werken

Het realiseren van een organisatie als Fair Back doe je nooit alleen. Er zijn diverse organisaties, instellingen, bedrijven en personen waarmee wij samenwerken.

Nieuws

Naast het tentoonstellen en te koop aanbieden van originele schilderijen, reproducties, foto’s, posters en prenten zal ook (vintage)design een plek krijgen op deze afdeling.