+31 50 737 00 18 fairback@gmail.com

Goededoelen

Duurzaamheid/Millieu

De Kringloopwinkel zamelt zoveel mogelijk herbruikbare goederen in. Door het hergebruik van goederen te stimuleren helpen we mee de afvalstroom te verminderen. Reuse, Reduce, Recycle zijn begrippen die wij hanteren.

Sociaal/Maatschappelijk

Fair Back Kringloop bereidt mensen voor op een reguliere baan. Zij biedt werk(leer)plekken t.b.v: vrijwilligerwerk, participatiebanen, dagbesteding en stageplaatsen.

Humanitair

Fair Back Kringloop biedt, i.s.m. moederstichting Fair Back Foundation, ondersteuning bij het opzetten en exploiteren van kleinschalige ondernemingen in Afrika.